Wat wij doen

We adviseren u graag over marktbetreding en hoe u de barrières wegneemt die een succesvolle uitrol belemmeren.

Kansen identificeren
– marktverkenning
– haalbaarheidsstudies
– stakeholder & partner profielen
– reputatieonderzoek
– waardeketenonderzoek

Hindernissen identificeren
– (culturele) miscommunicatie
– politieke tegenwerking
– verborgen agenda’s
– vermijdbare administratieve procedures
– tegenstrijdige voorschriften

Opkomende landen.. >>
– China en Zuidoost-Azië | West-Afrika en Hoorn van Afrika.
– versnelling door innovatieve oplossingen en introductie van nieuwe technologieën (zoals zon / wind energie).
– kennis van de China’s Belt and Road-initiatieven in Afrika