Informatie

Uw externe omgeving in kaart:

–┬áMarktverkenning
– Concurrentieonderzoek
– Onderzoek naar doelgroep en stakeholders
– Haalbaarheidsonderzoek
– SWOT analyse