Informatie

Uw externe omgeving in kaart: –┬áMarktverkenning – Concurrentieonderzoek – Onderzoek naar doelgroep […]

Strategie

De complexiteit van het marktveld wordt teruggebracht tot concrete strategische en tactische […]

Internationale ervaring

Ervaring┬ámet opkomende markten. We kunnen complex primair onderzoek uitvoeren in: – China […]