Informatie

Posted on

Uw externe omgeving in kaart: – Marktverkenning – Concurrentieonderzoek – Onderzoek naar doelgroep en stakeholders – Haalbaarheidsonderzoek – SWOT analyse

Strategie

Posted on

De complexiteit van het marktveld wordt teruggebracht tot concrete strategische en tactische aanbevelingen.