DO YOU WANT TO…

 

Naar de Nederlandse website....?

...or do you want the English website?

We accelerate

Bij de introductie van innovaties en betreding van nieuwe markten is één factor vaak cruciaal: tijd. Het verkorten van de introductietijd kan het verschil maken tussen een succesvolle uitrol of een verliesmakend initiatief.

Urban Popup is een accelerator, werkzaam op het snijvlak van strategie, marktonderzoek en recht.
We zien uw specifieke kansen, maar identificeren ook de drempels waardoor een marktintroductie niet verder komt. En wij helpen u graag deze drempels weg te nemen.

  • Onhandige communicatie
  • Politiek onbegrip
  • Tegenstrijdige regelgeving
  • Onnodige bestuurlijke procedures
  • Verborgen agenda's
Urban Popup is ook inzetbaar voor complexe projecten in de opkomende markten van Azië en Afrika. We hebben ruime ervaring op dat gebied.
Effectieve netwerker
98%
Ervaren onderzoeker
93%
Resultaatgerichte projectleider
89%
Prijswinnende innovator
87%
Internationale ervaring (opkomende markten)
93%
Juridische expertise
90%

Our services

Informatie

Uw externe omgeving in kaart:

– Marktverkenning
– Concurrentieonderzoek
– Onderzoek naar doelgroep en stakeholders
– Haalbaarheidsonderzoek
– SWOT analyse

Strategie

De complexiteit van het marktveld wordt teruggebracht tot concrete strategische en tactische aanbevelingen.

Internationale ervaring

Ervaring met opkomende markten. We kunnen complex primair onderzoek uitvoeren in:

– China en Zuidoost-Azië
– West-Afrika en regio Hoorn van Afrika

See some more services

What else we provide

Conceptontwikkeling

Conceptconcretisering en alternatieve verdienmodellen: brainstormsessies, sparring partner en expert advies.

Terugkoppeling door een ervaren, prijswinnende innovator.

Communicatie en PR

De voordelen van innovaties zijn soms moeilijk uit te leggen. Wij brengen uw nieuwe product of dienst onder woorden en onder de aandacht van specifieke stakeholders, investeerders of de politiek; en onderzoeken of de boodschap en/of USP optimaal is geformuleerd – intern en extern.

Recht

We signaleren openingen en hindernissen die innovatietrajecten kunnen versnellen of juist vertragen, zoals tegenstrijdigheden in de regelgeving of onnodige bestuurlijke procedures.

Urban Popup is gespecialiseerd in de juridische impact van nieuwe technologieën, producten en diensten.

About Urban Popup

Urban Popup founder Marie-Claire Aarts is een jurist, die de klappen van de zweep kent als het om innovatie gaat. Of een innovator die de juridische context van innovatie begrijpt. Het hangt ervan af hoe u er naar kijkt.

Ze heeft het vermogen om de complexiteit van de externe omgeving terug te brengen tot concrete strategische aanbevelingen en oplossingen. Een ervaren strateeg met een brede internationale achtergrond en sterke probleemoplossende vaardigheden.

Marie-Claire is flexibel en bloeit op in de onvoorspelbaarheid van opkomende landen. Ze werkte zeven jaar in Azië en is een zeer ervaren interviewer, taal- en culturele barrières overstijgend. Afrika is een ander aandachtspunt, met name China's rol in Afrika en Xi Jinping’s Belt and Road initiatief. 

Prijswinnende innovaties
Urban Popup heeft verschillende innovatieprijzen gewonnen met LOFT2GO, een circulair bouwsysteem dat anticipeerde op een hiaat in wetgeving die nog niet was ingevoerd: Accenture Innovation Award ‘Perfect Cities’, de CHANGE Award en City of the Future Challenge ‘.

“Veranderende markten en nieuwe levensstijlen zijn mijn specialiteit. Mijn werk en passie liggen op het snijvlak van analyse en creativiteit. Nadat ik mijn rechtenstudie aan de Universiteit van Utrecht afrondde, heb ik het grootste deel van de jaren negentig in Azië doorgebracht, wat mijn vormende jaren bleken te zijn. Ik werkte als journalist en marktbetredingsstrateeg in Hong Kong, Saigon en Bangkok, waar ik nog steeds regelmatig te vinden ben, hoewel ik momenteel veel in Afrika ben. Interessegebied: de strategische hotspots in de Djibouti regio.”
Marie-Claire Aarts

Projects
98
Coffee cups
4.210
Articles
148
Awards
4